1993 – הגב של אהובי

1993 - הגב של אהובי
גלריה טובה אוסמן, תל אביב // אוצרת:

הגב של אהובי

1993

גלריה טובה אוסמן, תל אביב
פתיחה 11.11.93על התערוכה
מתוך דף התערוכה / עדה נעמני

"בדים קטנים, פתקאות, ציורים שיריים, מרכיבים את קבוצת עבודותיה החדשות של עידית לבבי גבאי, מעין דפי יומן מסע אינטימי שהיא עורכת בדרכיה, בהצטלבויות חייה.
דפים, בדים קטנים, עליהם היא מנסחת היגדים חזותיים מינוריים המזרימים בשטף מתון אחד, עבר והווה.

הצבע, החומרים והסימנים, מנהלים ביניהם דו שיח מאופק.
מילה, צבע, קו , חומר מודבק - הכל נשקל בזהירות.

בו זמנית נבחנים חומרים אוטוביוגרפים וחומרי שפה ומתנסחים מתוך שאיפה לדיוק מירבי.
הקווים ושרטוטי המשבצות מעלים על הדעת זכרון ילדות של אצבע המטביעה באדמה הרטובה סימן. ציורים אחדים מוצפים בכחול, היכול להתפרש כגעגועים, ריחוק, עומק.
ואולי זהו כחול חולצת העבודה (המודבקת באחד הציורים) חולצה שהיא מגע, שהיא גוף. ........."

הטקסט בשלמותו במדור מאמרים


התערוכה עברה והוצגה לאחר מכן בגלריה בלוחמי הגטאות ( 11.2.94 )


ההזמנה לתערוכה בתל אביב

עבודות: